เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

ข่าวกิจกรรม

หน่วยเพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชน ได้ร่วมต้อนรับ นายวรยุท...

24 พฤศจิกายน 2563

จิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดหนองหล่ม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงาน อสม. และประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดหนองหล่ม ตำ...

18 พฤศจิกายน 2563

เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในหมู่ที่ 2 บ้านจำขี้มด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมกับ ผศ.ดร.รังสิยา นารินทร์ อาจารย์ประคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ และเจ้า...

6 พฤศจิกายน 2563

โครงการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีคณะครู และนักเรียนในตำบลศรีบัวบาน เข้าร...

30 ตุลาคม 2563

ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายศุภกร ก้อนบอน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมและศึกษ...

29 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน