เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

ข่าวกิจกรรม

การอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และหลักสูตรอพยพหนีไฟ ตามกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายดำรัส แก้วมารัตน์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน ได้ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และหลักสูตรอพยพหนีไฟ ตามกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 25...

25 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายดำรัส แก้วมารัตน์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2564 โดยมี...

16 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดให้มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบานเป็นวันแรก

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ได้เปิดให้มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบานเป็นวันแรก มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง แยกเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน จำนวน 1 ราย ผู้สม...

8 กุมภาพันธ์ 2564

มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 120 ผืน ให้แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูหนาวนี้

วันที่ 26 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีบัวบาน ได้มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 120 ...

26 มกราคม 2564

ตั้งด่านตรวจคัดกรอง การเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) บริเวณหน้าตลาดสมานชัย

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมตั้งด่านตรวจคัดกรอง การเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ...

22 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน