เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาครอบครัวอบอุ่นในชุมชน “หันหน้าเข้าหากั๋นสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว”

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมโครงการพัฒนาครอบครัวอบอุ่นในชุมชน “หันหน้าเข้าหากั๋นสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว” โดยมี กิจกรรม เปิดใจพูดคุย “สื่อสารกันอย่างไรในครอบครัว” เพื่อให้เกิดความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งยาวเหนือ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน...

23 สิงหาคม 2563

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ พร้อมทั้งตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถภาพด้านการบริหารและจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมนุม และตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจากงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ หมู่ที่ 10 บ้านป่าป๋วย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพู...

18 สิงหาคม 2563

โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลศรีบัวบาน

วันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดยนายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลศรีบัวบาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

14-16 สิงหาคม 2563

“ค่ายเยาวชนสร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนตำบลศรีบัวบาน"

วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน “ค่ายเยาวชนสร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนตำบลศรีบัวบาน" โดยมีเยาวชนตำบลศรีบัวบาน เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน ณ อินทนนท์ลิเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่...

18 - 19 กรกฎาคม 2563

โครงการ “ตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด” ประจำปี 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.30 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดยนายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน (ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน) ปลัดอำเภอเมืองลำพูน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, สภ.นิคม , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมตั้งจุดตรวจ จุดสกัดป้องกันยาเสพติดตามโครงการ “ตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด” ประจำปี 2563 เพื่อป้องปรามยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่...

15 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน