เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

โครงการ “ตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด” ประจำปี 2563


วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.30 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดยนายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน (ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน) ปลัดอำเภอเมืองลำพูน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, สภ.นิคม , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมตั้งจุดตรวจ จุดสกัดป้องกันยาเสพติดตามโครงการ “ตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด” ประจำปี 2563 เพื่อป้องปรามยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย ณ จุดตรวจยาเสพติดชั่วคราว บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านม้า


นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน