เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

“ค่ายเยาวชนสร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนตำบลศรีบัวบาน"


วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน “ค่ายเยาวชนสร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนตำบลศรีบัวบาน" โดยมีเยาวชนตำบลศรีบัวบาน เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน ณ อินทนนท์ลิเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่


นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน