เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลศรีบัวบาน


วันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดยนายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลศรีบัวบาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน