เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน


วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ พร้อมทั้งตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถภาพด้านการบริหารและจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมนุม และตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจากงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ หมู่ที่ 10 บ้านป่าป๋วย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน