เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

โครงการพัฒนาครอบครัวอบอุ่นในชุมชน “หันหน้าเข้าหากั๋นสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว”


วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน นำโดย นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมโครงการพัฒนาครอบครัวอบอุ่นในชุมชน “หันหน้าเข้าหากั๋นสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว” โดยมี กิจกรรม เปิดใจพูดคุย “สื่อสารกันอย่างไรในครอบครัว” เพื่อให้เกิดความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งยาวเหนือ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน