เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

ให้งดบริการบางประเภทของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ทุกแห่งในจังหวัดลำพูนเป็นการชั่วคราว                    

ไฟล์แนบ: คลิกเพื่อดาวน์โหลด


นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน