เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

สถานที่ท่องเที่ยว


ครกผี


      ตามตำนานเล่าขานกันมาว่า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหินศิลาแลง แต่มีลักษณะเป็นหลุมขนมครก ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมิได้มีผู้ใดทำขึ้นมา คนสมัยก่อนเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ขายของ หรือตลาดของคนสมัยโบราณ ซึ่งเมื่อก่อนคนระแวกนั้นมักจะได้ยินเสียงฆ้อง เสียงกลอง ในช่วงดึกๆ ในบางค่ำคืน จนถึงปัจจุบัน”


นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน