เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

สถานที่ท่องเที่ยว


พญาหล่ม


      ตั้งอยู่หนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


      ในหมู่บ้านมีนิทานประจำหมู่บ้าน ที่เล่าสืบต่อๆ กันมาคือ เรื่องดอนแม่หม้าย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ ดอนอยู่กลางหนองน้ำซึ่งในบริเวณข้างเคียงจะเป็นที่ที่มีน้ำซึมออกตลอดปี มีปลาชุกชุม บริเวณรอบๆ มีสภาพเป็นหล่มในนิทานนั้นได้อ้างอิงถึงชื่อของสถานที่ต่างๆ ในหมู่บ้านทำให้รู้สึกคล้ายเรื่องเกิดขึ้นจริงในหมู่บ้าน นอกจากนี้มีการจัดงานประเพณีดอนพญาหล่มให้เป็นงานประเพณีของหมู่บ้านที่จัดสืบเนื่องทุกปี

      เรื่องดอนแม่หม้ายมีเรื่องเล่าว่า สมัยก่อนชาวบ้านอยู่ด้วยกันเป็นหมู่บ้านขนาดไม่ใหญ่่นัก มีอยู่วันหนึ่ง ชาวบ้านได้ออกไปล่าสัตว์ ในวันนั้น ปรากฏว่า ชาวบ้านจับงูเหลือมยักษ์ได้และไม่สามารถลากกลับมายังหมู่บ้านได้ จึงได้กลับมาชักชวนให้ชาวบ้านไปช่วยกันลากงูเหลือมยักษ์กลับมายังหมู่บ้าน ในบริเวณที่ลากงูเหลือมลง จากเขา ทำให้ต้นไม้น้อยใหญ่ล้มเอนไปทางเดียวกัน (บริเวณนี้เรียกว่า ดอยงู) ต้นไม้ที่ดอยนี้บางส่วนยังเอียงอยู่ เมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านแล้วก็นำงูเหลือมมาประกอบอาหารรับประทานกัน ในหมู่บ้านมีเพียงหญิงหม้ายคนเดียว เท่านั้นที่ไม่ได้ร่วมรับประทาน เมื่อชาวบ้านรับประทานแกงงูเหลือมแล้วก็ปรากฏอาเพศขึ้น แผ่นดินเกิดถล่มลง ชาวบ้านที่ทานแกงงูเหลือมก็ถูกแผ่นดินสูบลงไปพร้อมกันแผ่นดิน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ลูกของเศรษฐีต่างหมู่บ้าน ที่ได้ชอบพอกับหญิงหม้ายกำลังขี่ม้ามาเพื่อจะมาขอหมั้นกับหญิงหม้าย เมื่อได้เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจขี่ม้ากลับ แต่แผ่นดินก็ยังถล่มใกล้เข้ามาทุกที เศรษฐีจึงได้ตัดสินใจถอดแหวนหมั้นทิ้งลง ปรากฏว่าดินที่ถล่มไล่ตามหลัง ก็หยุดถล่ม (บริเวณนี้เรียกว่า หนองแหวน) ส่วนลูกเศรษฐีรีบควบม้าหนีอย่างไม่คิดชีวิต หนีไปได้ระยะหนึ่งจึงเหลียวหลังแลดู (บริเวณที่เหลียวหลังดูนั้นเรียกว่า ดอยแล) เมื่อหนีไปไกลจนถึงหมู่บ้านหนึ่ง ม้าซึ่งตกใจกลัว ต่อเหตุการณ์และวิ่งหนีมาหมดแรงสิ้นใจตาย (บริเวณที่ม้าตายเรียกว่า บ้านห้วยม้าโก้ง) ส่วนบริเวณบ้านหญิงหม้ายที่รอดจากเหตุการณ์ถูกแผ่นดินสูบครั้งนั้นได้ (บริเวณนั้นเรียกว่า ดอนพญาหล่มหรือดอนแม่หม้าย)


นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน