เฟอร์นิเจอร์เลื่องลือ ขึ้นชื่อป่าน้ำจำ ลำน้ำแม่สารหล่อเลี้ยง พอเพียงวิถิเกษตร เขตของดี ประเพณีงาม นามถิ่นนี้ศรีบัวบาน

สถานที่ท่องเที่ยว


พระยายีบา


      ตั้งอยู่บ้านจำขี้มด หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


      พญายีบาได้ปกครองอาณาจักรหริภุญชัยต่อจากพระโยทะซึ่งพญาโยทะได้ครองราชอาณาจักรน ี้นานถึง74 ปีเมื่อพญาโยทะสิ้นพระชนม์ พญาญีบาจึงได้ปกครองอาณาจักรแห่งนี้ต่อ ก่อนที่จะถูกทำลายโดยพญามังราย แห่งอาณาจักรล้านนา โดยพญาญีบาเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายในอาณาจักรหริถุญชัย และเป็น การปิดฉากราชวงค์หริภุญชัยที่ปกครองมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีเป็นเป็นพระปฐมกษัตริย์พระองค์แรก ครั้นแล้วพญามังรายจึงทำอุบายเนรเทศขุนฟ้า ออกจาดเมืองฐานกบฏ ขุนฟ้าจึงได้ไปรับราชการอยู่กับพญาญีบา เจ้าเมทองลำพูนนานถึง 7 ปี และได้ทำอุบายต่างๆให้พญาญีบากดขี่ราษฎรจนชาวเมืองเกลียดชังพญาญีบา ด้วยกลอุบายของขุนฟ้าที่ประจบสอพลอพญาญีบาทำให้ประชาชนเกลียดชัง พญามังรายได้ยกทัพไปตีเมืองลำพูน ได้อย่างง่ายดายในปี พ.ศ.1824 (จ.ศ643) พญาญีบาเสด็จหนีออกเมืองไปถึง ดอยกลางป่าก็นึกขึ้นได้ที่เสียรู้ขุนฟ้าเป็นไส้ศึกพญามังรายก็เสียใจหลั่งน้ำตาร้องไห้ สถานที่ที่น้ำตาตกจึงมีชื่อว่า ดอยพญาญีบาร้องไห้ มาจนทุกวันนี้


นายสมบัติ ใจแจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน

นายดำรัส แก้วมารัตน์

ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน